Revista D+

La revista D Plus apareix amb l´objectiu de difondre les principals notícies sobre els processos de descentralització que tenen lloc al món i vol ser una tribuna de reflexió política i tècnica sobre qüestions relacionades amb els àmbits de treball de la Comissió, formada per governs locals de totes les regions del món. L´objectiu principal d´aquesta és reforçar els processos de descentralització i autonomia local per tal de millorar la governabilitat local.