Informe GOLD

L’informe Mundial sobre Descentralització i Democràcia Local (Informe GOLD) és una publicació triennal de referència sobre el desenvolupament urbà i regional, que analitza i compara la situació actual dels governs locals al món.  L’informe és un iniciativa de CGLU i coordinat per l’Observatori Global de Descentralització i Democràcia Local (GOLD), en la qual la Comissió de Descentralització i Autonomia Local participa activament. L’elaboració dels informes compta amb contribució d’experts locals, de representants d’autoritats municipals i regionals, i professionals activament implicat en el disseny de polítiques públiques i territorials.

Fins avui, són quatre els informes que han estat elaborats: El GOLD I (2007) ofereix una visió general de l’estat de la democratització local i la governança; el GOLD II (2010) tracta la qüestió, en profunditat, de les finances locals arreu del món; el GOLD III (2013) tracta la qüestió dels serveis locals bàsics; i el GOLD IV (2016), ha estat utilitzat com a evidència bàsica per donar suport a l’elaboració de la Nova Agenda Urbana, resultant de la Conferència d’Hàbitat III sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible de les Nacions Unides.

*Podeu descarregar els informes complerts fent clic a les imatges

  • GOLD I: Descentralització i democràcia local al món (2007) 
  • GOLD II: El finançament dels governs locals: els reptes del segle XXI (2010) [Resum executiu]
  • GOLD III: L’accés als serveis bàsics i el procés d’urbanització mundial (2013) [Resum executiu]
  • GOLD IV: Co-creant el futur urbà. La agenda de les metròpolis, les ciutats i els territoris (2016) [Resum executiu]