Tercera edició de l’Àgora de les Ciutats a Barcelona

El passat 10 de març es va celebrar a Barcelona la tercera edició de l’Àgora de les Ciutats, un espai de trobada i intercanvi entre electes, societat civil, experts i sector privat vinculats a la gestió de ciutats, amb l’objectiu de fomentar el debat permanent i l’intercanvi de coneixements sobre la governabilitat local per fer front als reptes globals. L’acte va ser organitzat per la Diputació de Barcelona i GOBERNA América Latina i inaugurat per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el president de la Fundació Ortega-Marañón, José Varela Ortega.

L’edició d’enguany, sota el títol “El segle XXI, el segle de les ciutats”, va generar una reflexió compartida sobre dos aspectes de la política local cridats a tenir cada cop més rellevància: el paper que juguen els governs locals a la governança mundial i la construcció de polítiques públiques locals de relacions internacionals.

Una de les tres taules rodones, titulada “Les xarxes de ciutats en la projecció internacional local” va ser moderada per Josep Roig, secretari general de Ciutats i Governs Locals Units, i es va discutir sobre el paper de les xarxes de ciutats com a eina d’acció global per a l’àmbit local.