Llançament del setè número de la Revista D+

La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU ha editat un nou número de la revista D+, publicació especialitzada en temes vinculats a la descentralització i la governabilitat local arreu del món.

Aquesta edició inclou articles sobre els desafiaments locals d’un nou Brasil; la ciutat com a territori per a la innovació; la planificació estratègica de l’acció internacional dels governs locals europeus; i reflexions sobre el model “smart city”. A més, analitza el llibre “The Metropolitan Revolution”, dels autors Bruce Katz i Jennifer Bradley.

L’edició recull una entrevista a Bruce Katz, vicepresident de la Brookings Institution i director del Programa de Política Metropolitana, i destaca com a bones pràctiques els plans de projecció internacional dels municipis de la demarcació de Barcelona i els objectius que aquests plantegen.