Conclusions de la conferència “Governing Urban Futures”

Després de la celebració de la conferència “Governing Urban Futures” a Delhi (Índia) el passat mes de novembre, organitzada per la iniciativa LSE Cities de la London School of Economics, s’ha publicat la revista que resumeix les principals intervencions i idees que se’n van extreure.

La conferència va reunir personalitats destacades i experts en l’anàlisi de la governança local, responsables de planificació estratègica, urbanistes i arquitectes de reconegut prestigi i alcaldes i representants del món local, entre d’altres, per discutir qüestions com la relació entre urbanització i governança, així com la importància d’aplicar fórmules de governança inlusiva en el disseny de ciutats.

La publicació inclou els principals resultats de l’enquesta sobre governança urbana elaborada per LSE Cities amb el suport de la Comissió DAL de CGLU i ONU Hàbitat, a més de diverses dades estadístiques sobre la població d’algunes de les ciutats més habitades del món, així com informació sobre l’economia, la societat, la governança i el transport.