Acord Polític de la Comissió Europea amb les associacions de governs locals

El passat 28 de gener, les principals associacions globals i regionals de governs locals van firmar un Acord Polític d’Aliança Estratègica amb la Comissió Europea sobre cooperació al desenvolupament. Les xarxes de governs locals i regionals que han signat l’acord, s’han compromès a portar a terme accions basades en valors i objectius comuns per fer front a la pobresa i la desigualtat globals, promoure la democràcia i el desenvolupament sostenible. Amb aquesta firma, es reconeix el paper clau dels municipis, pobles, ciutats i regions en la presa de decisions polítiques i en la definició de polítiques que contribueixin a abordar els desafiaments globals, així com la implementació de les agendes globals compartides a nivell local.

Aquest acord suposa un desafiament per a cadascuna de les organitzacions implicades (AIMF, CLGF, CEMR-PLATFORMA, CGLU i CGLU Àfrica), però també un desafiament col·lectiu per a la recerca conjunta de les sinergies de totes les organitzacions, a més dels mitjans de col·laboració entre els governs locals i regionals, amb l’objectiu de fomentar les seves capacitats.