L’evolució de les polítiques urbanes nacionals

Recentment, ONU-Hàbitat ha publicat el document “L’evolució de les polítiques urbanes nacionals”, amb el propòsit d’explicar l’experiència de les polítiques urbanes nacionals en els països seleccionats d’arreu del món per tal d’extreure’n les principals lliçons que permetin a altres països interessats la formulació o aplicació de les seves pròpies polítiques.

El document compta amb un apartat sobre la història de les polítiques urbanes nacionals, des dels seus inicis fins a l’època actual. A més, dedica una secció exclusivament a exemples de polítiques urbanes en diversos països, separats per continents: Àsia, Amèrica Llatina, Oceania i Àfrica. També finalitza amb els principals punts clau per a una nova generació de polítiques urbanes nacionals.