Èxit de participació al retir anual de CGLU

Suposant un total èxit de participació de totes les parts, el retir anual de Ciutats i Governs Locals Units va finalitzar el divendres 24 de febrer. Situat a Barcelona, el retir ha suposat un moment estratègic pel futur de CGLU, en què temes relacionats amb la seva estructura organitzativa, estratègia comprensiva, i els focus temàtics varen ser discutits en profunditat, per tal de tenir contingut ric amb què presentar-se a la reunió del Consell Executiu el proper més d’Abril, a Madrid. La Comissió de Descentralització i Democràcia Local va participar en el les reunions del retir a través dels seus representants de la Diputació de Barcelona.

El primer dia d’inauguració del retir va ser exclusivament dedicat a les discussions polítiques sobre el futur i les prioritats polítiques de la nova presidència de CGLU, elegida el passat octubre. Tres aspectes crucials van destacar com a elements per a la implementació de les agendes de sostenibilitat per al 2017: la governança, els recursos i els partenariats. Al segon dia, les xarxes locals i regionals de la Global Taskforce i els seus socis es van reunir per a discutir i avaluar la feina feta per a la inclusió de les perspectives locals a les agendes globals, celebrant en particular l’assemblea de Governs Locals i Regionals que va tenir lloc a Quito, en el context d’Habitat III. Les activitats del segon dia es van dividir en quatre taules rodones diferents en les que temes tals com la implementació de la Nova Agenda Urbana, la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, la agenda climàtica cap al COP23 i el finançament de les agendes globals van ser discutits. La conclusió general del segon dia va quedar en la necessitat d’eixamplar la cooperació entre els governs locals i la comunitat internacional, així com prioritzar una aproximació que contempli la participació de diversos actors de la societat civil en la implementació de l’agenda 2030.

El tercer dia el van dedicar a la discussió de l’estratègia concreta per a desenvolupar l’acció local per les agendes 2030 i d’Hàbitat III. Els participants van coincidir en el fet que compartir el coneixement i aprendre col·lectivament de diferents regions i sectors es trobava al centre de l’estratègia. Les diferents prioritats de les regions també van ser presentades durant aquell dia. Per tal de concretar i donar forma als processos de compartir el coneixement, durant el quart dia l’atenció va ser posada en les Agendes d’Aprenentatge de CGLU i els plans de treball dels diferents observatoris tals com l’Observatori de les Finances Locals, l’Observatori de les Ciutats Inclusives i l’Observatori d’Amèrica Llatina entre d’altres. Finalment, el cinquè dia va evolucionar d’una manera relaxada, durant el qual es van presentar i discutir diferents estratègies de comunicació, així com es van definir i posar en comú els calendaris i les agendes de les diferents seccions regionals i comissions.

En conclusió, el retir va ser una demostració del potencial i capacitat de treball de CGLU com a xarxa, reunint diferents perspectives, estratègies i anàlisi de contingut de múltiples socis, comissions, grups de treball i regions.