Després d’Habitat III: Arriba l'hora de reflexionar sobre la Nova Agenda Urbana

©Xavier Subias / Diputació de Barcelona

Després de l’adopció de la Nova Agenda Urbana a Hàbitat III, el text queda subjecte ara a diverses interpretacions, en particular pel que fa a la seva implementació directa. La Nova Agenda Urbana és un text clau que marca les línies generals pel desenvolupament urbà de les següents dècades a nivell global, però no ofereix una guia detallada sobre els passos a seguir per tal de generar polítiques adequades o estratègies per al desenvolupament urbà, ja que aquestes han d’adaptar-se a les diverses realitats i necessitats específiques de cada territori.

Considerant aquesta necessitat, el 19 de desembre va tenir lloc al recinte modernista de Sant Pau una conferència organitzada per la és Diputació de Barcelona, que lidera la Comissió de Descentralització Di Autonomia Local de CGLU, en el marc de la qual es van reunir experts internacionals, representants d’organitzacions multilaterals tals com ONU Hàbitat, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) o la Organització de les Regions Unides (ORU-Fogar), així com polítics locals, per presentar, discutir i reflexionar sobre el contingut de la Nova Agenda Urbana i les seves implicacions pràctiques.

Amb aquest propòsit, la conferència va arrencar amb la presentació, per part dels representants de les organitzacions multilaterals, del textos claus que defineixen la postura de les regions i municipis units, així com de la Nova Agenda Urbana. Després, una primera taula rodona d’experts internacionals i locals en desenvolupament territorial i urbà sostenible va discutir les implicacions de la NAU a diferents nivells territorials (des del nivell municipal fins al regional i global, passant per les àrees metropolitanes i el nivell europeu). A continuació, una segona taula rodona va abordar de manera més directa els reptes de la implementació dels principis de l’Agenda així com el nivell de compromís pres pels representants polítics del territori barceloní. Finalment, la conferència va concloure amb la presentació del darrer Informe global sobre la democràcia local i la descentralització, el GOLD IV, en què s’analitza i es compara la situació actual dels governs locals d’arreu del món. Sota el títol “Co-creant un futur urbà” el GOLD IV es considera una publicació referent a nivell mundial en matèria de governança urbana, i ha estat utilitzada com a base per definir la agenda global pel segle XXI dels governs locals i regionals.

En resum, els participants de la conferència posen èmfasis en la necessitat d’obrir espais d’aprenentatge conjunt i diàleg constant entre experts, representants d’organitzacions globals i multilaterals i polítics que operen a nivells de govern local i regional. Com a resultat de la necessitat de concretar i supervisar la implementació de la Nova agenda urbana, hi ha una voluntat generalitzada entre les autoritats locals i regionals de Barcelona per repetir periòdicament esdeveniments com el que tingué lloc el passat desembre.