Plataforma online de l’enquesta sobre governança urbana

La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU, conjuntament amb LSE Cities i ONU Habitat, ha llançat una plataforma online sobre l’enquesta sobre governança urbana realitzada recentment. L’objectiu d’aquesta plataforma és presentar gràficament les dades obtingudes amb l’enquesta sobre governança urbana realitzada a partir de l’estiu de 2014, així com animar als governs locals de tot el món a participar en aquesta iniciativa.

Les dades són presentades de forma clara i permeten visualitzar les competències i capacitats dels governs locals en temes que afecten directament a la provisió de serveis bàsics, com ara la distribució dels poders executius i legislatius, l’origen dels recursos municipals, la capacitat de gestionar i crear impostos, la relació amb altres nivells de govern i les capacitats d’actuació en àmbits com salut, educació, habitatge i cultura. A més, cal destacar que els resultats es poden visualitzar per continent, per nivell de riquesa i per població.

Fins el moment s’han obtingut les dades de 78 governs locals, tot i que es preveu incorporar informació de més ciutats a partir del 30 de setembre de 2015, data en la que es tanca el període de recollida d’informació. Les ciutats interessades en participar en aquest procés han d’enviar un correu electrònic a survey@urbangovernance.net. Els resultats obtinguts seran inclosos en el 4rt Informe Global sobre Descentralització i Democràcia Local de CGLU, l’aparició del qual està prevista per 2016.