UN-Habitat publica el World Cities Report 2016.

Sota el títol Urbanització i Desenvolupament: Futurs Emergents,el programa d’ONU Habitat ha publicat l’Informe sobre Ciutats del món 2016, com a document preparatori dels mítings d’Habitat III que tindran lloc a Quito a l’octubre de 2016.

A l’informe es fa una anàlisis del desenvolupament urbà que ha tingut lloc durant els darrers 20 anys i proposa noves formes ja existents de col·laboració, coordinació, planificació i gestió entre d’altres per contrarestar el model de urbanització actual ja que és insostenible. Així mateix, esmenta els reptes relacionats agreujats amb el creixement urbà com el canvi climàtic, la inseguretat, el risc d’exclusió i la desigualtat o les migracions internacionals.

El caràcter insostenible del model d’urbanització actual i la incapacitat de les ciutats de vèncer els reptes associats amb el creixement poblacional ha emfatitzat la necessitat d’adreçar adequadament aquests desafiaments i aprofitar les oportunitats que es presenten a l’entorn urbà com són las possibilitats de millora socioeconòmica. En aquest sentit, a partir de diferents principis com són la resiliència social, els ambients sostenibles, segurs, lliures de violència i econòmicament productius la nova agenda d’Habitat III suposa un marc de referència internacional pel compliment dels objectius de la Agenda 2030.