Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament

Aquest mes de juliol s’ha celebrat a Addis Abeba, Etiòpia, la Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament. En aquesta trobada els governs locals van defensar la localització de l’Agenda Post-2015, argumentant que la batalla del desenvolupament sostenible serà guanyada o perduda a les ciutats.

A Addis Abeba es van celebrar diverses sessions paral·leles protagonitzades per experts i representants dels governs local i regionals per tractar temes com el finançament del desenvolupament urbà sostenible, la mobilització de nous recursos, l’arquitectura financera per localitzar el finançament del desenvolupament, les estratègies multinivell per implementar la nova agenda de desenvolupament i la posada en marxa de l’Observatori Global de Finances Locals, liderat per la Comissió de Finances Locals de CGLU.

Durant la seva intervenció, Kadir Topbas, alcalde d’Istanbul i President de CGLU,  va advocar per una convergència entre les diverses agendes de desenvolupament, canvi climàtic i Habitat III que abasti els pilars del desenvolupament sostenible: econòmic, social, mediambiental i cultural. A més, des dels governs locals es va reclamar un mecanisme vinculat a l’Assemblea General de Nacions Unides i a l’ECOSOC que inclogui representants de la societat civil i dels governs locals.