Reunió d’experts sobre finances municipals als països en vies de desenvolupament

La Global Land Tool Network d’ONU Habitat està treballant en l’elaboració d’un paquet de formació sobre finances municipals als països en vies de desenvolupament. Sota el títol “Revisió del paquet de formació sobre finances i gestió del sòl per a un desenvolupament urbà sostenible”, un grup d’experts està treballant en la construcció d’un mòdul sobre gestió del territori i eines de finançament per als governs locals dels països en vies de desenvolupament.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és reforçar les capacitats dels representants dels governs locals i centrals en matèria de finançament i gestió del sòl com a element bàsic de les finances municipals; millorar els coneixements sobre els beneficis que pot comportar la gestió del sòl a nivell municipal i adaptar aquests instruments als països en vies de desenvolupament és indispensable per millorar els serveis públic en països on els governs locals tenen grans desafiaments i pocs recursos.