Publicació del 6è número de la Revista D+

6è número de la Revista D+

La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU llança un nou número de la revista D+, publicació especialitzada en temes vinculats a la descentralització i la governabilitat local arreu del món.

El sisè número inclou articles sobre el paper del partenariat públic-privat en la millora de la gestió dels serveis d´aigua i sanejament, les noves relacions que estan sorgint a Canadà entre el nivell federal i el nivell municipal, i la Mancomunitat de Catalunya en el centenari de la seva creació. Així mateix, es fa un anàlisis de les principals conclusions sorgides durant la Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals celebrada a Rabat i es presenta una ressenya del Tercer Informe Mundial sobre Descentralització i Democràcia Local (GOLD III) sobre l´accés als serveis bàsics i el procés d´urbanització mundial.

Finalment aquesta edició recull una entrevista a Jean-Marie Tétart, Alcalde d´Houdan i Diputat de l´Assemblea Nacional Francesa i destaca com a bona pràctica l´Àgora de les Ciutats, trobada d´alcaldes i experts d´Amèrica Llatina, la Mediterrània i Europa destinada a promoure el diàleg i l´intercanvi de coneixements sobre la governabilitat local.