Propostes descentralitzadores i revolució urbana a Xile

El 6 d’octubre passat, la Comissió per a la Descentralització i el Desenvolupament Regional de Xile va lliurar un document amb 70 propostes a la Presidenta del país, Michelle Bachelet. Aquesta llista de propostes ha estat elaborada per 33 persones i està dividida en cinc eixos principals: descentralització política, descentralització administrativa, descentralització fiscal i econòmica, enfortiment de capacitats locals i regionals, i participació ciutadana i control democràtic.

En aquesta linia, el 8 d’octubre va tenir lloc a Las Condes (Xile) una Conferència Internacional organitzada per LSE Cities, sota el títol “Chile: Revolución Urbana”, on es va reflexionar sobre com realitzar transformacions a les ciutats per disminuir la fractura en les disparitats territorials i qualitat de vida, a més de fomentar el desenvolupament econòmic, la diversificació de les activitats productives i l’atracció d’inversions.