ONU Habitat publica les Directrius internacionals sobre planificació urbana i territorial

ONU Habitat publica les Directrius internacionals sobre planificació urbana i territorial amb l'objectiu de fer front al desafiament que presenta la urbanització. El món està canviant ràpidament i la població urbana està augmentant en grans nivells; s’espera que l’any 2030 un 60% de la població mundial visqui en ciutats. Durant les últimes dècades, s'han dut a terme polítiques inadequades que ha donat lloc a la proliferació de barris marginals, congestió, falta d'accés a serveis bàsics, degradació ambiental i iniquitat social.

En aquest document es presenten dotze principis que poden orientar als responsables de polítiques de desenvolupament a través d'un enfocament de planificació integrada. Aquestes directrius pretenen ser un marc de referència per millorar les polítiques globals i implementar plans i processos, que conduiran a la construcció de ciutats i territoris més compactes, socialment inclusius, millor integrats i connectats que fomentin el desenvolupament urbà sostenible i siguin resistents al canvi climàtic.