Octubre Urbà 2015

Amb l'objectiu de compartir coneixements i debatre sobre temes urbans, Nacions Unides ha designat aquest mes com a “Octubre Urbà 2015”, proposant una gran varietat d'activitats per celebrar-ho. El 5 d'octubre ha estat l'inici de les activitats amb la celebració del Dia Mundial de l'Habitat (World Habitat Day), centrat en el tema “Espais públics per a tots” com un dels eixos destacats en l'Agenda de Desenvolupament Sostenible. Amb això es pretén reflexionar sobre els espais públics com a element de cohesió, desenvolupament econòmic i benestar per a la ciutadania.

Així mateix, el 31 d'octubre tindrà lloc la commemoració del Dia Mundial de les Ciutats (World Cities Day), a fi de cridar l'atenció de la comunitat internacional sobre la urbanització com a tema central del desenvolupament i cooperació entre països. L’ “Octubre Urbà 2015” és de gran importància per a ONU-Habitat i els seus socis, ja que es porta a terme un mes després de l'adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i a un any de la Conferència d'Habitat III.