Llançament de l’Informe: L’Estat de les Ciutats Europees

El llançament de l’informe “L’estat de les Ciutats Europees” tindrà lloc el proper dimarts, 29 de novembre, en un esdeveniment coorganitzat per la London School of Economics. Escrit per experts de la Direcció General de Política Regional i Urbana, i Nacions Unides Hàbitat, l’informe és part d’una sèrie de publicacions anuals que revisen l’estat i el rendiment de les ciutats de diferents regions del món, a la vegada que les situa en un context global. En aquest cas, l’Informe sobre l’Estat de les Ciutats Europees va ser preparat a temps per a la celebració de la Tercera Conferència sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible de les Nacions Unides, Hàbitat III, per donar suport a la Nova Agenda Urbana adoptada a Quito, amb un focus específic per a la Agenda Urbana de la UE.

L’informe analitza les característiques específiques de les ciutats europees, i com aquestes poden adoptar i donar suport als objectius de la UE de creixement econòmic i creació de llocs de treball, gestió de la immigració i la inclusió, i el canvi climàtic. L’informe fa la distinció entre ciutats metropolitanes, ciutats mitjanes i àrees rurals, i apunta cap a la autonomia que les ciutats metropolitanes tenen en termes de governança, de col·lecta de recursos i gestió. En aquest sentit, els centres metropolitans europeus poden explotar aquests avantatges urbans per treballar en pro de la consecució dels objectius de la UE en matèria de desenvolupament econòmic, sostenibilitat mediambiental i inclusió social. 

L’anàlisi comparat de les descripcions de les ciutats europees i els seus rendiments contribuirà a generar coneixement pràctic pels emprenedors i dissenyadors de política pública, basant-se en exemples de polítiques que han obtingut resultats positius. Algunes de les conclusions que es desprenen de l’informe són la confirmació que les ciutats europees són centrals pçerquè la UE assoleixi els seus objectius socials, econòmics i mediambientals; que, malgrat que les ciutats Europees hagin obtingut resultats i beneficis considerablement positius, encara necessiten millorar el seu rendiment; i, finalment, que les ciutats necessiten una governança metropolitana sòlida, suficient finançament i autonomia per a liderar processos de transformació positius.