Llançament d’un estudi sobre l’estat de les finances locals

La Comissió de Finances Locals per al Desenvolupament de CGLU, en col·laboració amb l’OCDE, vol analitzar la situació financera dels governs locals d’arreu del món. Per aquest motiu, ha obert un qüestionari que permetrà extreure’n conclusions per al posterior estudi.

El finançament dels governs locals és un dels grans temes de debat sobre la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, i que ocuparà un lloc important en l’escena mundial. D’aquesta manera, la Comissió vol aprofitar les oportunitats que ofereix la conferència sobre el “Finançament per al Desenvolupament” del proper juliol a Addis Abeba, la “Cimera especial sobre el desenvolupament sostenible” del proper setembre a Nova York, i la “Conferència Internacional sobre el clima COP21” del proper desembre a París, per presentar les recomanacions de CGLU sobre la descentralització financera.

Aquesta iniciativa també servirà per preparar un projecte d’observatori mundial de les finances locals, que serà una eina indispensable pel seguiment dels processos de descentralització al servei dels governs locals de CGLU.