Les Nacions Unides treballen cap a Hàbitat III

El procés de preparació cap a Hàbitat III inclou l’elaboració de 22 documents de treball i la creació de 10 unitats temàtiques. Aquests documents de treball són informes de síntesi que tracten una o diverses àrees de recerca, destaquen els punts principals i identifiquen les necessitats de recerca sobre temes relacionats amb l’habitatge i el desenvolupament urbà sostenible. Els 22 informes ofereixen una anàlisi de temes específics d’interès per als debats que es portaran a terme a la Conferència.

Aquests informes són elaborats per l’Equip de Treball de les Nacions Unides per a Hàbitat III, un equip de les agències i programes de les Nacions Unides, així com diversos experts i organitzacions relacionades amb diferents temàtiques.

A més, les 10 unitats temàtiques reuneixen experts d’alt nivell per explorar l’estat de la recerca i l’anàlisi; identificar bones pràctiques i lliçons apreses; i desenvolupar recomanacions sobre qüestions específiques relacionades amb el desenvolupament urbà sostenible.