Les ciutats lideren les transformacions globals

El passat 31 d’octubre es va commemorar per primera vegada el Dia Mundial de les Ciutats. El rol d’aquestes al món en els darrers anys ha anat en augment. Tenint en compte que entre 2014 i 2050 uns 2.500 milions més de persones viuran en zones urbanes, no es pot deixar que siguin els governs nacionals i la comunitat internacional qui faci front a aquest procés de transformació, sinó que es necessita un altre tipus de participació, una més propera a les necessitats de les comunitats.

En el seu recent article al diari El País, Josep Roig, Secretari General de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), reflexiona sobre com les ciutats lideren les transformacions globals. Des de CGLU es vol incidir en la inclusió d’un nou objectiu de desenvolupament urbà a la nova agenda de desenvolupament, que s’haurà de centrar en la creació de ciutats inclusives, amb infraestructures adequades i serveis per a tots els seus habitants.

Aquesta nova agenda global requereix del compromís de les ciutats i dels governs locals i regionals, que representen el 99,9% dels governs del món, així com de la participació dels ciutadans per a garantir-ne l’èxit. Aquests governs locals i regionals però, s’han de dotar dels recursos i poders legals necessaris per atendre les necessitats dels ciutadans i facilitar les veus dels més desafavorits.

https://www.youtube.com/watch?v=ElQByFfVJ28&list=UUyFyKFyuUEENtXVLho2KpqA