La UE adopta una Declaració sobre la futura Agenda Urbana

En el marc de la reunió informal de Ministres responsables de Cohesió Territorial i Afers Urbans celebrada a Riga el passat mes de juny sota presidència letona es va adoptar una Declaració sobre la futura Agenda Urbana. Sota el títol  ‘Cap a una Agenda Urbana de la UE'", la declaració adoptada identifica els elements a tenir en compte per al desenvolupament de l'Agenda Urbana de la UE.

La Declaració s’emmarca en el debat sobre el paper dels governs locals com a actors clau en matèria de desenvolupament regional i reconeix el rellevant paper de les ciutats petites i mitjanes en la consecució dels objectius europeus de la Unió Europea 2020 i demana un grau més elevat de coordinació en matèria de polítiques per a les àrees urbanes. Així mateix, la Declaració demana un impuls en matèria de desenvolupament urbà sostenible i participació ciutadana per tal de contribuir a la construcció d’una estructura urbana policèntrica i a la consecució dels objectius de l’Agenda Territorial 2020.