La Diputació de Barcelona apel•la a un nou model de governança multinivell en el marc del Consell Mundial de CGLU

Del 6 al 9 de desembre es va celebrar a la ciutat de Hangzhou, Xina, el Consell Mundial de Ciutat i Governs Locals Units (CGLU), conjuntament amb el Fòrum de Ciutat Intel·ligents i Big Data. A més de la celebració de les reunions dels òrgans de govern i les sessions estatutàries de l’organització, aquest Consell Mundial va acollir les sessions inaugurals dels nous Consells Polítics: de Governança Multinivell, del Dret a la Ciutat, d’Oportunitats per a tothom i de Resiliència. Els Consells Polítics són òrgans consultius que tenen per objectiu incrementar el compromís polític dels líders de l’organització amb els grans desafiaments als que s’enfronten els governs locals. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va  estar nomenada copresidenta del Consell Polític de Governança Territorial Multinivell i Finançament Sostenible. En la sessió inaugural d’aquest consell polític, Mercè Conesa va apel·lar a un model de governança multinivell basat en la descentralització, el principi de subsidiarietat i l’autonomia local, amb el diàleg com un dels seus pilars. Aquest consell  polític serà coliderat per Mercè Conesa i Mónica Fein, alcaldessa de Rosario i vice-presidenta de CGLU per América Llatina.  

En la sessió plenària del Consell Mundial es van presentar les noves prioritats estratègiques de CGLU, i es va fer una crida als líders del G7 per a que reafirmin el compromís de promoure la participació de les dones en la presa de decisió a nivell local, a més d’altres declaracions com la moció sobre l’Estatus de Jerusalem, la declaració de Hangzhou en motiu del dia anticorrupció, i la declaració de CGLU davant la Cimera One Planet 2017.

A més, el secretari general sortint de CGLU, Josep Roig, va donar la benvinguda a la nova Secretària General, Emilia Saiz. També es va presentar la candidatura de la ciutat de Durban per acollir el Congrés Mundial del 2019.