La descentralització política a Indonesia: La victòria del poder local a Bojonegoro

Com a conseqüència del descentralització política d’Indonesia, les ciutats i municipalitats del país (kotamadya) han esdevingut actors de governació clau amb possibilitats de desenvolupar les seva pròpia legislació.

Tot i alguns dèficits, la ciutadania del país compta amb un sistema de rendiment de comptes públiques significatiu. Un factor important en les dinàmiques de descentralització política a Indonèsia ha estat el paper que ha jugat les diferents associacions de la societat civil en la defensa d’iniciatives legislatives locals de caràcter social com ara la defensa de l’habitatge, l’accés a l’educació secundaria obligatòria o la promoció d’un medi ambient saludable.

Dins d’aquest context, la força dels governs local i de la societat civil ha desenvolupat unes dinàmiques interessants per la ciutat. Per una banda, el govern local dirigit per Suyoto va signar al novembre del 2014 el RAAP-ID, un programa de cooperació internacional amb el govern de Canadà, la Unió Europea i el govern de Suïssa en el qual s’analitzen els indicadors de les àrees urbanes més desfavorides i els principals reptes que afronten els serveis públics a la ciutat.

D’altra banda, el govern local de Bojonegoro ha apostat per fer un projecte pilot de govern obert, iniciat al febrer del 2016, on cada divendres es celebren els “Friday Forum” en els quals, els residents de la ciutat tenen la oportunitat d’aportar les seves pròpies iniciatives de desenvolupament urbà.