Hàbitat III escolta les veus dels governs locals i regionals

Entre els dies 17 i 20 d’Octubre, es va celebrar a Quito la Conferència Mundial d’Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible de les Nacions Unides, Habitat III, amb l’objectiu de marcar el contingut d’una Nova Agenda Urbana. Després de 20 anys de la darrera trobada, Habitat II, celebrada a Istanbul, amb uns nivells d’urbanització mundial que han crescut a marxes vertiginoses i amb més de la meitat de la població mundial vivint en ciutats, Habitat III ha estat una de les cimeres internacionals més rellevants a nivell de política pública i desenvolupament humà.

L’Assemblea de Governs Locals i Regionals va ser l’espai reservat perquè els governs locals poguessin expressar la seva voluntat i va servir com a punt de partida de la Conferència Mundial. Mauricio Rodas, alcalde de de Quito, y Ban Ki-Moon, Secretari General de Nacions Unides encarregats de l’obertura de l’acte, van remarcar la importància de vincular la Nova Agenda Urbana a la consecució de l’Agenda 2030, a través de la localització dels Objectius del Desenvolupament Sostenible, apuntant la rellevància emergent de la política municipal i l‘espai que aquesta ha anat guanyant pes dins del mateix sistema de les Nacions Unides.  Malgrat que la cita estava adreçada  principalment als Estats membres de NNUU, aquesta vegada la veu dels líders locals  i regionals va jugar un paper rellevant, amb una forta presència d’alcaldes d’arreu del món. Alcaldes i líders regionals van poder celebrar la inclusió de les seves recomanacions, articulades a través de fòrums internacionals i organismes multilaterals com Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), a la Nova Agenda Urbana.

La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU, representada per Mercè Conesa presidenta de la Diputació de Barcelona, així com de la pròpia Comissió, va participar en el Diàleg polític sobre Governança urbana, capacitat i desenvolupament institucional coorganitzat per la London School of Economics (LSE) i CGLU, en el que es va discutir les implicacions de la Nova Agenda Urbana en matèria de gestió dels governs locals i la presa de decisions d’aquests. A més, la presidenta Conesa també va estar present a la presentació del darrer Informe de Descentralització i Democràcia Local (IV Informe GOLD), ‘Co-creant el futur urbà', publicació de referència sobre desenvolupament i governança urbana conjuntament amb el secretari general de CGLU, Josep Roig, l'alcalde de Montreal i president de Metròpolis, Denis Coderre, el subdirector de la Direcció de Governança i Desenvolupament Territorial de la OCDE, Lluis Mello, el director de desenvolupament urbà i territorial del Banc Mundial, i el director del African Center for Cities de Sud Àfrica, Edgar Pietersen.

 

Finalment, la presidenta de la Diputació de Barcelona, també va participar en altres side events, d’entre els quals destaca l’esdeveniment titulat “Més enllà dels serveis bàsics: Repensant els valors, funcions i gestió de les aigües a les ciutats”, on també van ser-hi presents el GWOPA (l’Aliança Mundial d’operadors d’aigua de NNUU) i a la presentació del Pacte Global d’Alcaldes pel Clima i l’Energia