Governs locals i regionals presenten un manifest per les eleccions del Parlament Europeu

Governs locals i regionals

El Consell de Municipalitats i Regions Europees (CMRE) i les associacions nacionals d´autoritats locals han presentat oficialment el manifest dels governs locals i regionals en ocasió de les properes eleccions al Parlament Europeu. La presidenta del CEMR, Annemarie Joristma va instar als membres del Parlament Europeu a "no regular en excés, sinó a regular millor".
En el context actual d´una Europa que ha de fer front a molts desafiaments i amenaces, es fa més necessària que mai la col·laboració entre els electes -a nivell local, nacional i europeu- per tal d´alinear les polítiques europees amb les necessitats reals dels ciutadans. El manifest presentat va aprovar-se el desembre de 2013 per unanimitat entre els representants electes de les 57 seccions i associacions membres del CMRE.
En el document es presenten nou missatges clau per consolidar la cooperació entre les institucions europees i els governs locals durant els propers cinc anys, entre els quals destaquem el de respectar els principis de subsidiaritat i proporcionalitat, i recolzar l´ampliació de la UE i mediar per una implicació més profunda de tots els nivells locals i regionals en els processos de negociació.