Governs locals i regionals avancen cap a la localització dels ODS

informe HLPF

El passat dimarts 18 de Juliol, en el marc del sisè Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HLPF per les seves sigles en anglès) de Nacions Unides,  celebrat a Nova York, es va presentat el segon Informe Global sobre la Localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) elaborat per CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) i la Global taskforce.

L’informe, titulat “Cap a la localització dels ODS”, recull els avenços en la implementació dels ODS per part de governs locals i regionals de més de 61 països. La Diputació de Barcelona, líder d'aquesta Comissió, ha contribuït activament a l’informe i en ell s’inclouen diferents bones pràctiques d’ens locals de la demarcació de Barcelona i de la pròpia Diputació. Entre aquestes iniciatives es troben el Servei d’Intermediació de Deutes d’Habitatge (SIDH), el Pla estratègic del Verd Urbà i la Campanya de Comunicació sobre els ODS, Sí, m’hi comprometo!, i les iniciatives que està duent a terme Mollet del Vallès entorn a promoció de consum responsable i producció de alimentació local, entre d’altres.

En aquest document queda palès el lideratge i compromís dels governs locals i regionals en l’assoliment dels ODS, i posa de relleu que aquests segueixen sent ignorats per part de l’agenda dels estats de Nacions Unides. Així mateix, reivindica la necessitat d’implicar els governs locals, millorar els mecanismes de finançament i aprofundir en marcs de governança multinivell per a garantir l’èxit en la consecució dels objectius globals.

El HLPF és la plataforma central de Nacions Unides per al seguiment i revisió dels progressos en la implementació de l'Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible i els ODS, que reuneix representants dels Estats Membres de les Nacions Unides i d'organismes especialitzats. Al 2018, han presentat els informes voluntàris 47 països,  entre els que trobem l’Estat Espanyol.  En aquest marc, s’ha celebrat la primera edició del Fòrum de Governs Locals i Regionals de la mà de la Global Taskforce, UN Habitat, Local 2030 i UN-DESA, i que ha reunit a 240 representants de governs locals i regionals per a presentar les perspectives locals sobre la localització de l’Agenda 2030.