Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible: revisant el progrés dels ODS

Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible: revisant el progrés dels ODS

Del dia 10 al 17 de juliol es celebra a Nova York el cinquè Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HLPF per les seves sigles en anglès). L’HLPF és la principal plataforma de les Nacions Unides per al seguiment i avaluació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Sota el tema "Eradicar la pobresa i promoure la prosperitat en un món canviant", el fòrum servirà per revisar en profunditat els progressos en la implementació dels ODS.

En aquest procés de revisió estan implicats estats i agències de les Nacions Unides, que presenten avaluacions nacionals voluntàries (VNR en anglès) tal com s’estableix a l’agenda 2030. Al 2017, presentaran revisions voluntàries 44 països,  inclosos països desenvolupats i en desenvolupament, així com entitats pertinents de l'ONU i altres parts interessades, inclosa la societat civil i el sector privat. Les VNR tenen com a objectiu facilitar l'intercanvi d'experiències, incloent-hi èxits, reptes i lliçons apreses, per  tal d’accelerar la implementació de l'Agenda 2030. També busquen mobilitzar el suport de múltiples grups d'interès per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest fòrum suposa un espai d’oportunitat per a que els governs locals i regionals posin en relleu el seu lideratge i compromís local en la consecució dels ODS. En aquest afany, CGLU estarà present al HLPF de la mà de la Global Taskforce, i presentarà  un informe sobre la implementació dels ODS a nivell subnacional, titulat “Governs nacionals i subnacionals en el camí cap a la localització”. La Diputació de Barcelona, institució que lidera la Comissió de Descentralització i Autonomia local de CGLU, ha donat suport a la publicació d’aquest informe.

 

Tags: