El Banc Mundial reconeix els esforços de Burundi en matèria de descentralització

El Banc Mundial va publicar el passat 5 de desembre una revisió exhaustiva dels esforços realitzats des de fa més d'una dècada per reforçar la cohesió social i donar més poder a les autoritats locals a Burundi a través d'un ambiciós programa de descentralització iniciat després de la guerra civil per la qual va transitar aquest país.

L'estudi ressalta els reptes fiscals i proposa recomanacions concretes per donar suport al Govern de Burundi en el seu procés cap a una descentralització sostenible mitjançant la definició de les responsabilitats de les comunes i una millora en l'assignació dels mitjans financers per respondre a les necessitats de la població. Així mateix, destaca la importància del rol de la Llei Comunitària de 2005 com a pilar de la descentralització en aquest país, donat que aquest marc legal va formalitzar a les comunes com a entitats autònomes gestionades pels membres del consell comunal.

L'informe, elaborat a petició del govern, forma part d'una sèrie d'estudis programàtics desenvolupats pel Banc Mundial per ajudar Burundi en els seus esforços per promoure el creixement accelerat i inclusiu i millorar la transparència i la rendició de comptes en l'ús de les despeses públiques. Encara que el Govern de Burundi és el principal beneficiari de l'anàlisi, aquest estudi està dirigit a un públic més ampli, que inclou als membres de la comunitat de donants, administradors d'empreses, representants de la societat civil, etc.

Font: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/12/05/fiscal-decentralization-and-local-governance-in-burundi