Document final de la Cimera de l’Agenda de Desenvolupament Post-2015

S’ha fet públic l’esborrany del document de la Cimera de Nacions Unides sobre l’Agenda de Desenvolupament post- 2015. Aquest document, l’aprovació del qual està previst que suposi l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, reemplaça els famosos Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que expiren aquest 2015, i emplaça els governs del món a construir un planeta més igualitari i sostenible per l’any 2030.

En el preàmbul es reafirmen els principis de la Declaració de Rio +20 i es fa referència als Drets Humans i a la lluita contra les desigualtats. El document, que es composa de 17 objectius per a un desenvolupament sostenible, inclou un objectiu específic sobre els governs locals (l’objectiu 11 advoca per construir ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles). A més, el document sol·licita als estats que treballin amb les autoritats locals i les comunitats en la renovació i planificació de les ciutats a fi de promoure la cohesió, millorar la seguretat i estimular la innovació i l’ocupació.

Així mateix, la resta d’objectius també tenen un impacte a nivell local, de forma que les organitzacions municipalistes reclamen activament una “localització” de la totalitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles. CGLU ha elogiat el caràcter indivisible i intersectorial dels objectius, tot esperant que s’eviti emprar enfocaments sectorials i s’asseguri la coherència en la seva implementació, especialment a nivell local

Documents: 
AdjuntMida
PDF icon Transforming our World415.22 KB