Declaració sobre el Dret a la Ciutat

Dret Ciutat

Del 20 al 22 d’abril, la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU i la Ciutat de Mèxic van coorganitzat el Seminari Internacional de Governs Locals pel Dret a la Ciutat, a Ciutat de Mèxic. El Seminari va reunir 45 ponents locals i internacionals d’una desena de països, entre els quals representants de governs locals, societat civil, sector acadèmic, moviments ciutadans i ONG, per tal de compartir la seva reflexió i experiència sobre la implementació del dret a la ciutat i dels drets humans. El programa es va desenvolupar al voltant de dues sessions plenàries i vuit fòrums temàtics que es van centrar en el Dret a la Ciutat i la seva implementació.

La Declaració final, adoptada a la clausura del seminari, va reafirmar la importància del Dret a la Ciutat en un món majoritàriament urbà on les desigualtats amenacen la convivència. Aquesta Declaració aposta per assolir en vuit compromisos que permetin avançar en la seva implementació i fixar els seus principis bàsics. Finalment, la declaració fa una crida a incrementar la xarxa dels governs locals pel Dret a la Ciutat i construir aliances amb la societat civil, sobretot en el marc de la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat per tal d’influenciar en la Nova Agenda Urbana Mundial.