Declaració final del Tercer Fòrum Mundial de Desenvolupament Econòmic Local

Ja està disponible la declaració final del Tercer Fòrum Mundial de Desenvolupament Econòmic Local, celebrat a Torí (Itàlia) del 13 al 16 d'octubre i en el qual van participar quasi 2000 persones procedents de 130 països.

El document reflecteix els debats, intercanvi d'experiències i bones pràctiques que han tingut lloc en aquest marc amb l'objectiu de reafirmar una visió compartida del desenvolupament econòmic local a nivell mundial i la seva promoció com un mitjà eficaç per assolir el desenvolupament sostenible, així com els nous objectius globals sobre el desenvolupament sostenible llançats el passat setembre.

A la declaració final, els participants al Fòrum renoven el seu compromís col·lectiu i es comprometen a cooperar per tal de continuar el diàleg i la promoció conjunta del desenvolupament econòmic local; explorar opcions per institucionalitzar el Fòrum; promoure nous acords de cooperació entre  territoris; i recolzar les fonts de creació de capacitats i iniciatives en aquest àmbit.

El Fòrum també va permetre llançar un nou document d'orientació sobre el desenvolupament econòmic local, basat en les aportacions polítiques del grup de treball de CGLU, copresidit per FAMSI i FCM. La publicació recull missatges com el paper que tenen les autoritats locals en el desenvolupament dels territoris, la creació d'ocupació i el foment dels vincles urbans-rurals, així com la necessitat d'enfortir les capacitats de l'àmbit rural i de reconèixer la importància les estratègies de planificació urbana