Celebració del proper Consell Mundial de CGLU i el II Fòrum Mundial de Violències Urbanes a Madrid

banner web

Del 5 al 7 de novembre es celebrarà a Madrid el proper Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). L'agenda del Consell inclourà la celebració del Bureau Executiu, així com les reunions de les diferents comissions i dels consells polítics. El Consell Mundial és uns dels principals òrgans de govern de CGLU i es celebra amb periodicitat anual, s’encarrega de decidir la política de l’organització i assegura que les polítiques decidides per l’Assemblea General siguin implementades.

En paral·lel a aquest esdeveniment, tindrà lloc el II Fòrum Mundial Sobre les Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau, que organitzen l’ajuntament de Madrid i Barcelona, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), CGLU, Metròpolis i ONU-Habitat, entre d’altres. El fòrum és un espai de trobada entre líders locals, xarxes internacionals, acadèmia, ONGs i societat civil per debatre, reflexionar i construir solucions per fomentar entorns urbans sense cap forma de violència. Les inscripcions per a participar-hi estan obertes fins al proper 30 d’octubre. Per a més informació i inscripcions: http://www.ciudadesdepaz.com/