Buró Executiu de CGLU a Madrid: cap a la localització de les agendes globals

Mercè Conesa durant la seva intervenció al buró

Els dies 18 i 19 d’abril es va celebrar a Madrid el Buró executiu de CGLU, en el marc del I Fòrum Mundial de Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau. El Buró es va centrar en les noves prioritats de CGLU, proposades a partir del congrés Mundial de Bogotà el passat mes d’octubre. Partint de la idea de que cal reforçar el paper dels governs locals per assolir els objectius de desenvolupament globals, les noves prioritats estratègiques giren entorn a: assegurar un futur sostenible per als territoris i ciutats, enfortir la governança local, fer seguiment i monitorització de la implementació i localització de les Agendes globals, i reforçar la xarxa de CGLU i el seu impacte internacional.

En aquest context, CGLU va presentar els nous mecanismes de consulta, entre els quals destaquen els Consells Polítics com a nou instrument organitzatiu per augmentar la incidència política a l’esfera global. Els consells polítics tenen com a principal objectiu elaborar recomanacions entorn de diferents temes estratègics i fomentar la participació política als debats de globals, augmentant la implicació de més líders polítics en les activitats de l’organització en torn a àrees estratègiques clau.  Els membres d’aquests Consells es decidiran al proper Consell Mundial, que se celebrarà a la Xina aquesta tardor.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, institució que lidera la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU, va participar al Buró i va ser nominada per co-liderar el Consell Polític de Governança Territorial i Multinivell, i Finançament Sostenible. Aquest co-lideratge oferirà l’oportunitat de participar en la formulació de polítiques i una major implicació als debats globals. En la seva intervenció, la presidenta va reivindicar la necessitat d’augmentar el lideratge polític local a les instàncies internacionals per tal d’enfortir el rol i la participació dels governs locals a les decisions globals.

 Prèviament a la celebració del Buró, van tenir lloc les reunions estatutàries del Comitè Financer i la Comissió d’Assumptes Estatutaris, ambdós òrgans de govern de CGLU. També es va realitzar el taller de formació sobre la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),  iniciativa impulsada conjuntament per CGLU, Platforma, PNUD, ONU-Habitat i la Diputació de Barcelona. La formació té l’objectiu de capacitar a polítics i tècnics d’organitzacions, xarxes i governs locals i regionals per tal de localitzar els ODS. Per altra banda, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb el recolzament de Platforma i CGLU, va organitzar un debat polític sobre la implementació dels ODS a escala local.