7ª edició de la Cimera d’Africities

Sota el lema central “Construint el futur d’Àfrica amb el poble; la contribució de les autoritats locals d’Àfrica cap a l’Agenda 2063 de la Unió Africana” va tenir lloc del 29 de novembre al 3 de desembre a Johannesburg (Sudàfrica) la 7ª edició d’Africities – Cimera de Governs Locals d’Àfrica. Aquesta Cimera s’organitza cada 3 anys per Ciutat i Governs Locals Units d’Àfrica – CGLU Àfrica amb el propòsit d’avaluar l’aplicació de les polítiques de descentralització a l’Àfrica. 

Els principals objectius d’aquesta setena edició d’Africities van ser: definir estratègies compartides per millorar les condicions de vida de les persones en l’àmbit local i contribuir a la integració, la pau i la unitat d’Àfrica, per tal d’aconseguir una Àfrica pròspera al 2063, amb mitjans i recursos per impulsar el seu propi desenvolupament.

Aquesta cimera va albergar al voltant de 400 expositors i va reunir a més de 5.000 representants entre els diferents actors de la vida local a l’Àfrica i els socis d’altres regions del món com ministres i autoritats de governs locals, representants d’administracions locals, regionals, centrals, organitzacions de la societat civil, associacions i sindicats, operadors econòmics dels sectors públic i privat, investigadors i acadèmics, i agències de cooperació internacional