Reunió de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local

Quito, 10 de juliol de 2008