La Comissió DAL a les reunions estatutàires de CGLU

26-27 Abril 2010, Chicago (Estats Units)
Comissió DAL, reunions estatutàries de CGLU, Chicago
Comissió DAL, reunions estatutàries de CGLU, Chicago