Butlletí de la Descentralització nº 59

Notícies
30/07/2015
La Global Land Tool Network d’ONU Habitat està treballant en l’elaboració d’un paquet de formació sobre finances municipals als països en vies de desenvolupament. Sota el títol “Revisió del paquet de formació sobre finances i gestió del sòl per a un desenvolupament urbà sostenible”, un grup d’experts està treballant en la construcció...
30/07/2015
S’ha fet públic l’esborrany del document de la Cimera de Nacions Unides sobre l’Agenda de Desenvolupament post- 2015. Aquest document, l’aprovació del qual està previst que suposi l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, reemplaça els famosos Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que expiren aquest 2015, i emplaça els...
30/07/2015
En el marc de la reunió informal de Ministres responsables de Cohesió Territorial i Afers Urbans celebrada a Riga el passat mes de juny sota presidència letona es va adoptar una Declaració sobre la futura Agenda Urbana. Sota el títol  ‘Cap a una Agenda Urbana de la UE'", la declaració adoptada identifica els elements a tenir en compte per al...
30/07/2015
Aquest mes de juliol s’ha celebrat a Addis Abeba, Etiòpia, la Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament. En aquesta trobada els governs locals van defensar la localització de l’Agenda Post-2015, argumentant que la batalla del desenvolupament sostenible serà guanyada o perduda a les ciutats. A Addis Abeba es van celebrar...
Activitats de la Comissió
30/07/2015
La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU, conjuntament amb LSE Cities i ONU Habitat, ha llançat una plataforma online sobre l’enquesta sobre governança urbana realitzada recentment. L’objectiu d’aquesta plataforma és presentar gràficament les dades obtingudes amb l’enquesta sobre governança urbana realitzada a partir de l’estiu...
30/07/2015
El passat mes de juny es va celebrar a Porto Alegre el Buró Executiu 2015 de CGLU, on els principals temes tractats foren la preparació per a les principals trobades per l’any 2016, el paper dels governs locals a l’Agenda Internacional i la millora de la cohesió de CGLU.En relació a les preparacions de cara a les grans trobades internacionals per...
Agenda
July 30, 2015
La Hague Academy for Local Governance organitza un curs sobre descentralització fiscal i finances locals. La formació serà impartida en anglès i se celebrarà entre els dies 28 de setembre i el 9 d’octubre a La Haia, Països Baixos. Els continguts del curs se centren en identificar el paper de les diverses esferes de govern en temes fiscals, establir...