Bones pràctiques

L'avenç de la descentralització durant les darreres dècades, ha estat notable en pràcticament totes les regions del món. Els governs locals i regionals han liderat processos importants per tal d'assumir i desenvolupar les noves responsabilitats que comporta la descentralització. Existeix, per tant, un ampli ventall d'iniciatives exitoses liderades per municipis, ciutats, províncies, departaments i regions i les seves associacions en matèria de descentralització que, en conjunt, conformen un saber fer molt valuós, tant per als mateixos governs locals i regionals, com per als governs centrals, les agències bilaterals, agències de Nacions Unides i organismes internacionals en general, que implementen o donen suport al desenvolupament de processos de descentralització de l'estat. La Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU, conscient de la utilitat de comptar amb un instrument que reculli iniciatives exitoses en matèria de descentralització, ha llançat el Banc de bones pràctiques de descentralització i governabilitat local. La creació del Banc de bones pràctiques de descentralització i governabilitat local respon a diversos objectius:

  • Facilitar l´intercanvi i transferibilitat de coneixements i experiències en descentralització a nivell local entre actors de les diverses regions del món;
  • Promoure el debat sobre la descentralització i el paper dels governs locals;
  • Fer visible i posar en valor el rol de primer ordre que duen a terme els governs locals en la provisió de serveis a la ciutadania;
  • Contribuir a l´operativitat de les Directrius internacionals de descentralització i enfortiment de les autoritats locals així com de les Directrius d´accés universal als serves bàsics d´ONU-Hàbitat;
  • Contribuir al treball que desenvolupa l´Observatori Mundial de la Descentralització i de la Democràcia Local de CGLU.

El ritme amb què avança la descentralització és diferent en funció dels països i regions, per tant, les experiències recollides en el Banc de bones pràctiques de descentralització i governabilitat local reflecteixen aquesta diversitat. Aquestes experiències són seleccionades a partir dels 10 criteris de descentralització i governabilitat local que conformen un conjunt de principis per una descentralització democràtica i efectiva. Les pràctiques destacades seran difoses a través de la Publicació D+ de Descentralització i Autonomia Local.

Llista de bones pràctiques: