Tercera Àgora de les Ciutats:principals conclusions

3ª Agora

L’Àgora de les Ciutats, l’espai d’intercanvi d’alcaldes, càrrecs electes, societat civil i sector privat vinculats a la gestió de les ciutats que va tenir lloc el passat 10 de març a la ciutat de Barcelona, acaba de publicar un llibre que recull les idees principals i conclusions de les intervencions que van realitzar tots els participants durant la jornada.

La publicació està disponible en català, castellà i anglès i està dividida de la mateixa manera que ho va estar l’Àgora de les Ciutats, amb els discursos de benvinguda, la ponència inaugural, a càrrec de Michele Acuto, i les tres taules rodones “Quan la política local es converteix en política internacional”, “Impacte territorial de l’acció internacional” i “Les xarxes de ciutats en la projecció internacional local”, a més de les intervencions de clausura.

L’acte va estar organitzat conjuntament per la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona i GOBERNA América Latina.