Reunió del CIB Working Group : la implementació de les agendes globals

Del 26 al 28 de setembre va tenir lloc a Durban (Sudàfrica) la reunió del Grup de Treball d’Enfortiment Institucional i de les Capacitats (CIB, per les seves inicials en anglès) de CGLU. L’objectiu de la reunió era debatre entorn a la implementació de les agendes globals a nivell local (com l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana), i definir el futur del grup de treball en el marc de la nova estructura de CGLU. Membres de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local van participar a la reunió.

El CIB Group és una plataforma tècnica per a professionals de governs locals i regionals i les seves associacions, actius en l’àmbit del desenvolupament de capacitats i la cooperació per al desenvolupament. Un dels principals objectius d’aquest grup és intercanviar experiències, professionalitzar i potenciar el treball entre els governs locals i les seves associacions. La reunió d’aquest any, la primera realitzada a Àfrica, va ser organitzada per l’Associació de governs locals de Sudàfrica (SALGA) i per l’Institut Municipal d’Aprenentatge de Durban (MILE).

En el marc de la implementació de les agendes globals, que requereixen un enfocament més universal per al desenvolupament sostenible, els membres van discutir sobre com integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les seves polítiques públiques i com contribuir al procés de reportingsobre els avenços assolits en aquesta implementació a nivell local.  Es van acordar diferents accions per a emprendre el proper any, per a assegurar una participació amplia dels governs locals en els processos d’implementació i presentació d’informes.