Resultats Buró Executiu de CGLU a Porto Alegre

El passat mes de juny es va celebrar a Porto Alegre el Buró Executiu 2015 de CGLU, on els principals temes tractats foren la preparació per a les principals trobades per l’any 2016, el paper dels governs locals a l’Agenda Internacional i la millora de la cohesió de CGLU.

En relació a les preparacions de cara a les grans trobades internacionals per als governs locals durant 2016, destaquen la Tercera Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Habitat III), que tindrà lloc a Quito a l’octubre de 2016, i la Segona Assemblea Mundial de Governs Locals, organitzada per CGLU a través del Grup de Treball Global a Quito, però estarà emmarcada en el Congrés de CGLU a Bogotà. Habitat III avaluarà els compromisos adquirits a Habitat II (Istambul, 1996), que fou un moment significatiu per al moviment municipalista internacional ja que és on va prendre forma la idea de crear CGLU.

Pel què fa al paper dels governs locals i regionals a l’Agenda Global, es van presentar els resultats de les consultes realitzades a ciutats intermèdies, metropolitanes i perifèriques, encaminades a informar el procés d’elaboració de l’Informe GOLD 4. A més, els membres del Buró mantenen el seu suport a la feina realitzada en relació als debats sobre localització de l’Agenda post-2015 i es preveu la realització d’una delegació d’alt nivell per tal de participar a la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nova York.

Sobre la millora de la cohesió de CGLU, es va reforçar la necessitat de consolidar el paper de “xarxa de xarxes” per tal de millorar la resiliència de l’organització, diversificar els ingressos i reforçar els vincles amb aliats estratègics, la societat civil i el sector privat. Porto Alegre va suposar una oportunitat per revigoritzar la implicació dels membres llatinoamericans de la xarxa. A més, en el marc del Buró es van presentar les activitats de les comissions i els grups de treball. Finalment, es va aprovar que la celebració del proper Buró Executiu de CGLU està prevista a Kazan, Rússia, el juny de 2016.