Conclusions de les Consultes per l’Agenda Global de Governs Locals

Consultes ciutats

Com a part del treball en el desenvolupament d’una Agenda Global de Governs Locals i Regionals per al segle XXI, CGLU ha portat a terme una sèrie de consultes per recopilar contribucions d’aquests governs de cara a les negociacions d’Hàbitat III. En aquesta ocasió, van participar més de 70 governs locals de tots els continents, així com experts acadèmics i investigadors, representants de la societat civil, institucions internacionals i sector privat. La Diputació de Barcelona, que ostenta la presidència de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU ha participat activament en les consultes i ha exposat el seu punt de vista, defensant els interessos dels seus governs locals.

 Aquestes primeres consultes es van agrupar en dos grups: Ciutats intermitges i ciutats perifèriques i metropolitanes.  Les principals conclusions que es podem extreure del primer grup apunten que molts governs locals ja estan prenent avantatge de l’”escala humana” d’aquest tipus de ciutats per fer-les més habitables i inclusives, així com per experimentar amb noves formes de governança participativa. A més, les cultures locals pròpies també són vistes com un important actiu per a les ciutats intermitges. En referència a les ciutats metropolitanes i perifèriques, els principals resultats indiquen que les eines essencials per reduir la segregació i augmentar el benestar dels ciutadans són la planificació estratègica, la cogestió dels serveis bàsics i la governança participativa. Properament sortiran publicats el document oficial de  resultats inicials.