Buró Executiu de CGLU a Porto Alegre

Ciutats i Governs Locals Units, organització mundial de poders locals, ha celebrat el seu Buró Executiu a Porto Alegre (Brasil) entre els dies 10 i 12 de juny. El resultats més destacats d’aquesta trobada han estat la creació d’una plataforma de governs locals llatinoamericans que inclou les principals ciutats de la regió i la tria de la ciutat russa de Kazan com a seu del Buró Executiu de l’any 2016. A més, es va dedicar una sessió a discutir i presentar els preparatius del Congrés Mundial de Governs Locals que tindrà lloc a Bogotà l’any 2016 sota el títol “Veus locals per construir un futur més humà”.

 

Així mateix, durant el Buró es va celebrar un debat polític d’alt nivell sobre la Nova Agenda Urbana, vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015) i a la Conferència Hàbitat III (2016). La ciutat de Porto Alegre, referent internacional en matèria de pressupost participatiu, va organitzar dues visites tècniques centrades en l’anàlisi d’instruments de planificació participativa i programes ambientals. També es van portar a terme reunions de diverses comissions i grups de treball, on destaquen la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Diplomàcia de Ciutats, La Comissió de Ciutats Digitals i Coneixement i la Comissió de Ciutats de Perifèria, on es van presentar els darrers avenços del procés d’elaboració de l’Informe Global sobre Descentralització i Democràcia Local (GOLD 4).