Accessibilitat

L'accessibilitat consisteix en l'accés a la informació sense cap limitació per deficiència, discapacitat o minusvalidesa . Són moltes les persones que arriben a la informació de les nostres pàgines des de contextos molt diferents als nostres, ja que:

  • Poden tenir problemes d'oïda , visió o mobilitat .
  • Poden experimentar dificultats de lectura o comprensió.
  • Potser no poden utilitzar el teclat o el ratolí .
  • Poden tenir un lector de només text , una pantalla petita o una connexió lenta .
  • Etc

L'accessibilitat no és d'interès únicament per a les persones amb discapacitat , sinó que millora l'accés al web en general .

A aquest efecte , les nostres directrius d'accessibilitat són les següents :

La nostra web intenta complir almenys el nivell AA i part de AAA en la majoria dels seus continguts definits per les normes WCAG ( Web Content Accessibility Guidelines ) del World Wide Web Consortium ( W3C ) i la normativa espanyola UNE 139803:2004 d'AENOR .

 

A continuació exposem les diverses ajudes que poden ser del seu interès :

Mida de lletra

Li donem la possibilitat de canviar la mida del text que es veu per defecte . Moltes vegades la forma més fàcil de modificar el text és mantenir premuda la tecla ' Ctrl ' mentre gira la roda del ratolí, o si no es disposa, per mitjà de la tecla + o -.

PDF Accessible

Aquest lloc web ha estat dissenyat per ser el més accessible possible i per ser compatible amb els tipus de tecnologia específica d'adaptació a persones amb discapacitats, incloent lectors de pantalla.

Recomanem que els usuaris descarreguin la darrera versió d'Adobe Acrobat per poder visualitzar els arxius PDF d'Adobe:

  • Permet la lectura en veu alta d'arxius PDF d'Adobe mitjançant la funció "Text a veu " del sistema operatiu estàndard.
  • Permet més control en l'ús de lectors de pantalla.
  • Avalua l'accessibilitat a un arxiu PDF d'Adobe.

Altres ajudes

Els usuaris que facin ús del lector de pantalla disposen d'un enllaç a la part superior del codi anomenat " Salta al contingut " que permet saltar la barra de navegació del web i anar directament al'inici del contingut.

Els continguts i funcionalitats del web són accessibles via teclat per aquelles persones que no fan ús del ratolí.

Aquest web utilitza fulls d' estils (CSS) per controlar l'estructura i colors del web. Per tant, aquells usuaris que utilitzin els seus fulls d'estil propis podran gaudir dels continguts del web igualment.

Les pàgines del web funcionen igualment per a aquells usuaris que tinguin el JavaScript desactivat en el seu navegador.

Per poder millorar l'accessibilitat i facilitat d' ús d'aquesta web, us convidem a escriure'ns i fer-nos saber el que pensa utilitzant el nostre formulari de contacte.